Forskningsseminarium

Att skapa ett inkluderande arbetsliv - en forskningsöversikt

Välkommen till arbetsvetenskaps seminarium!
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Birger Christofferson

Välkommen till arbetsvetenskaps forskarseminarium där Annika Vänje presenterar en ny kunskapsöversikt, skriven tillsammans med docent Kristina Palm vid Karlstad universitet, vilken är resultatet av en studie finansierad av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Syftet med forskningsöversikten är att bidra med en systematisk och tematisk överblick över befintlig forskning om ett inkluderande arbetsliv utifrån Sveriges sju diskrimineringsgrunder. Vidare är syftet att identifiera kunskapsluckor och framtida forskningsbehov relevanta för svenska arbetsorganisationer och arbetsplatser.

För mer information kontakta
Annika Vänje
Docent teknik och hälsa, förändringsledning och genus
Senast granskad: