Forskningsseminarium

Att kunna uttrycka sina bekymmer och glädjeämnen - en kvalitativ studie av mammor till för tidigt födda barn

Jenny Ericson, lektor i omvårdnad, presenterar och diskuterar sitt manus kring en kvalitativ studie om stöd per telefon för att hjälpa mammor till för tidigt födda barn uttrycka sina glädjeämnen och bekymmer.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Zoom

 "Being able to express their worries and joys - a qualitative study of recorded telephone support conversations with mothers of pre-term babies".

Presentatör: Jenny Ericson

Delta digitalt via Zoom.
Till Zoomrum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad