Öppen föreläsning

ONLINE: Att främja fysisk aktivitet i samhället genom aktiva skoltransporter

Let´s gå! Trampa på! Fysisk aktivitet medför många hälsofördelar för barn (och vuxna!) till exempel positiva effekter för muskler, skelett och hjärta. Studier har även visat på ett samband mellan barns fysiska aktivitet och förbättrade studieresultat.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Online via Zoom
Föreläsare: Anna-Karin Lindqvist, PhD, leg fysioterapeut

Föreläsningen kommer att hållas online via Zoom. Delta genom att logga in på Zoom.

Trots att fysisk aktivitet är så gynnsamt så når endast en mindre del av svenska barn den rekommenderade nivån. Aktiva skoltransporter, dvs. att barn färdas till fots eller cykel till skolan, är en möjlighet för barns fysiska aktivitet som dessutom medför goda konsekvenser för miljö och trafiksäkerhet.

Sedan 2016 bedriver Anna-Karin Lindqvist tillsammans med Stina Rutberg ett forskningsprojekt för att öka barns aktiva skoltransporter där de använder hälsopromotion, empowerment och gamification som grund för att öka barn och föräldrars motivation.

Föreläsningen täcker frågor som:

- Vilka möjligheter och utmaningar innebär hälsofrämjande insatser?

- Hur har vi använt empowerment och gamifiction?

- Vad motiverar barn att gå och cykla till skolan?

- Hur kan skolan främja aktiva skoltransporter?

- På vilket sätt kan föräldrar vara till stöd?

Föreläsare

Anna-Karin Lindqvist har disputerat vid Luleå tekniska universitet och forskar om barn och fysisk aktivitet. Hon har utsetts till årets innovatör 2018 på Luleå tekniska universitet samt erhållit Marie Curies Seal of excellence.

Anna-Karin Lindqvist är tidigare elitidrottare och sjukgymnast i Svenska simlandslaget och den svenska truppen till OS i Sydney och Aten.

För mer information kontakta
Kontakt
Univ lektor medicinsk vetenskap