Forskningsseminarium

INSTÄLLT: Att bli förälder till en för tidigt fött barn - Grounded Theory som forskningsmetod

Seminariet är inställt.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet