Forskningsseminarium

Att bli förälder till en för tidigt fött barn - Grounded Theory som forskningsmetod

Christine Breili, doktorand i Vårdvetenskap, beskriver forskningsmetoden Grounded theory och Professor Renée Flacking berättar hur hon använt Grounded theory i sin forskning.