Disputation

Asif M. Huq försvarar sin avhandling

Asif M. Huq disputerar i ämnet mikrodataanalys med avhandlingen: Corporate Disclosure Regulations: Social Solution or Problem?

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Borlänge campus i rum 311 och digitalt via Zoom

Ladda ner avhandlingen

Delta digitalt via zoom

Respondent

Asif M. Huq, doktorand i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

Opponent

Moti Zwilling, lektor i Business Administration vid Ariel University, Israel

Betygsnämnd

Fan Yang Wallentin, professor i statistik vid Uppsala Universitet och gästprofessor vid Högskolan Dalarna

Lucia Lima Rodrigues, professor i redovisning vid University of Minho, Portugal

William Wei Song, professor i business intelligence vid Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Kenneth Carling, professor i Mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

Ordförande

Yves Rybarczyk, professor i Mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Professor mikrodataanalys
Senast granskad: