Workshop: “Promoting Social Trust and Sustainability - Preventing Social Risk and Extremism”

En bilateral svensk/holländsk work-shop November 6-7, 2017
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.