Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: VFU placering i Nepal

Föredrag om en VFU placering i Nepal
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Två kvinnor i sjuksköterskekläder
Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssal 1
Föreläsare: Aisha Mohamed Said, Johanna Holmén

Sjuksköterskestudenterna Aisha och Johanna berättar om sina upplevelser från en VFU placering i Nepal.