Öppen föreläsning

Vad säger forskningen om fysisk aktivitet under graviditet?

Tränarprogrammet för hälsa och idrott hälsar alla hjärtligt välkomna till en öppen föreläsning om fysisk aktivitet under graviditet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 13:00 - 14:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, FÖ 3
Föreläsare: Michail Tonkonogi, professor på Högskolan Dalarna inom medicinsk vetenskap, inriktning idrottsfysiologi