Öppen föreläsning

Transspråkande – ett vidgat utrymme för nyanlända

Transspråkande som pedagogik innebär att elever ges möjlighet att använda alla sina språkliga resurser i lärandet, vilket har särskilt stor betydelse för nyanlända elever.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarnas bibliotek
Föreläsare:
Åsa Wedin, Professor pedagogiskt arbete
I ett pågående forskningsprojekt har vi identifierat olika möjligheter som undervisningen kan erbjuda för eleverna att använda tidigare kunskap via olika språk. Bland annat har vi analyserat betydelsen av utrymme, såväl vad gäller fysiska rum som utrymme i tid.