Symposium om professionellas arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Dalarna och Högskolan Dalarna i samverkan med Örebro Universitet, Karlstads Universitet samt Universitetet i Maribor, Slovenien.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal C339