Symposium om professionellas arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
1 min läsning

Länsstyrelsen Dalarna och Högskolan Dalarna i samverkan med Örebro Universitet, Karlstads Universitet samt Universitetet i Maribor, Slovenien.
När?
Onsdag
09:00
15:30
till
Var?
Högskolan Dalarna, Föreläsningssal C339
Falun

Målgruppen är yrkesverksamma inom polis och socialtjänst samt nyckelpersoner inom skolan samt inom hälso- och sjukvård. Vi välkomnar även operativ personal och ideella organisationer som i sitt arbete möter personer som kan vara utsatt för mäns våld mot kvinnor eller arbetar med jämställdhet.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har bistått Högskolan Dalarna med medel för att göra en utvidgad kunskapsinventering kring länets arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Utgångspunkt för symposiet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan flera involverade forskningsaktörer. Ambitionen med dagen är att bidra till en gemensam kunskapsutveckling som stärker samverkan mellan socialtjänst och polis i deras arbete mot våldet.

Program

9.00 Förmiddagsfika
9.30 Inledningsanförande
Länsstyrelsen Dalarna och Högskolan Dalarna
9.40 Socialtjänstens arbete med hedersvåld – resultat från en intervjuundersökning som finansierats av Länsstyrelsen Dalarna
Projektledare Helén Olsson, Högskolan Dalarna
10.20 Paus
10.30 Sökljus på socialsekreterares arbetsvillkor
Professor Ann Bergman, Karlstads Universitet
11.30 Lunch
12.30 Child sexual abuse in Slovenia
Dr. Danijela Frangež, Head of Chair of Criminal Investigation, University of Maribor, Slovenia
13.30 Att arbeta mot våld i nära relation i glesbygd – Polisens möjligheter och utmaningar
Dr. Susanne Strand, Docent i Kriminologi, Örebro Universitet
14.30 Eftermiddagsfika
14.45 Fortsättning, Susanne Strand
15.10-15.30 Avslutande diskussioner

Anmälan

Anmälan görs senast den 20 oktober via e-post till:
Helén Olsson, hol@du.se

 

Länsstyrelsen Dalarnas logotyp                    Högskolan Dalarnas logotyp