Strategimöte i RePS

Strategimöte i Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 16:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Sal: Jerusalem

Efter mötet finns det möjlighet för dig som vill och kan att vara med på en Afterwork i Falun!

Minnesanteckningar från första strategimötet finns nu på RePS sida i Learn (learn.du.se). Kontakta Tobias Feldreich för åtkomst.

Vårens seminarieserie hittar ni på Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott