Öppen föreläsning

Samverkan och samskapande: retorik och praktik

Samverkan, samproduktion och samskapande är numera vanliga begrepp i den regionala, nationella och internationella forskningspolitiska retoriken.
När?
Onsdag
16:00
17:00
till
Var?
Högskolan Dalarnas bibliotek
Falun
Föreläsare:
  • Jonas Stier, Professor Interkulturella studier
Men vad innebär dessa i och för forskningen som praktik? Vilka utmaningar och möjligheter inrymmer samverkan, samproduktion och samskapande för den enskilda forskaren och verksamheten i stort? Dessa frågor diskuteras utifrån ett antal projekt av regional, nationell och internationell karaktär.