Öppen föreläsning

Samverkan och samskapande: retorik och praktik

Samverkan, samproduktion och samskapande är numera vanliga begrepp i den regionala, nationella och internationella forskningspolitiska retoriken.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarnas bibliotek
Men vad innebär dessa i och för forskningen som praktik? Vilka utmaningar och möjligheter inrymmer samverkan, samproduktion och samskapande för den enskilda forskaren och verksamheten i stort? Dessa frågor diskuteras utifrån ett antal projekt av regional, nationell och internationell karaktär.