Öppen föreläsning

Barn i sekter? Vardagsliv och livsstil i kontroversiella minoritetsreligioner

Det finns en samhällelig oro för barn som växer upp i de religiösa grupper som ibland kallas för sekter. Jag diskuterar detta utifrån en intervjustudie med medlemmar och före detta medlemmar som vuxit upp i sådana grupper.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarnas bibliotek