Sexuell, Reproduktiv och Perinatal hälsa

Ämnet Sexuell, Reproduktiv och Perinatal hälsa (SRPH) vid Högskolan Dalarna inbjuder medarbetare inom klinisk verksamhet, kollegor vid Högskolan Dalarna samt andra intresserade att tillsammans med barnmorskestudenter ta del av föredrag om sociologiska och globala perspektiv på ämnet.
När?
Torsdag
09:30
15:30
till
Var?
Föreläsningssal 6 - F106
Falun

Program

09.30 - 10.30 Sara Kalucza, forskare vid Umeå universitet
Vem blir tonårsförälder i Sverige?
10.30 - 12.00

Stina Jeffner, forskare vid Högskolan Dalarna
En medveten könsförståelse

12.00 - 13.00 Lunchpaus
13.00 - 15.30

Kerstin Erlandsson, ämnesföreträdare SRPH, Högskolan Dalarna Ulrika Byrskog, lektor, Högskolan Dalarna Christina Pedersen, adjunkt, Högskolan Dalarna

Uppdragsutbildning Bangladesh
Rapporter från mastersprogram, mentorskap och metodkurs för barnmorskelärare samt framtidsplaner