Sammanträde Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden håller sammanträde.
När?
Torsdag
13:00
15:00
till
Var?
Sophie
Falun