Öppen föreläsning

Renskötsel och ren energi

Hur påverkas renskötseln av vindkraftsutbyggnaden?
Vindkraft spelar en betydande roll för utbyggnaden av förnybar energiproduktion i Sverige men en stor del av vindkraften byggs ut inom renskötselområden.
När?
Onsdag
16:00
17:00
till
Var?
Högskolan Dalarnas bibliotek
Falun
Föreläsare: Lars Rönnegård är professor i statistik samt dekan vid Högskolan Dalarna. Moudud Alam är lektor i statistik vid Högskolan.
Som statistiker har vi, i samarbete med SLU i Uppsala. studerat hur vindkraftens påverkan på renskötseln kan analyseras med hjälp av GPS-halsband på renarna.