Öppen föreläsning: Stoppa trafficking i Nepal och skapa möjlighet till egen försörjning

När?
Tisdag
18:00
19:30
till
Var?
Högskolan Dalarna, Biblioteket
Falun

Barn som tas ur skolan i förtid, flickor som säljs till bordeller, 13-åringar som erbjuds jobb som "hembiträde" utan att förstå vad det innebär, förrän det är för sent. Finns det någon gräns för hur förfärande livet kan te sig för fattiga familjer på landsbygden i Nepal?

Eva Holmberg Tedert, Föreningen för gatubarn i Nepal, berättar om framgångsrikt förebyggande arbete och hur lite pengar som egentligen behövs för att skapa försörjningsmöjligheter på landsbygden och för att se till att barn får utbildning. Du får också veta mer om vikten av att det finns sjuksköterskor och barnmorskor ute i byarna. De gör nytta på fler sätt än man tänker på i förstone.

Arrangörer: Soroptimisterna Falun och Barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna

Kontakt

Eva Holmberg Tedert 
Föreningen för gatubarn i Nepal
eva@gatubarnnepal.net 
0730 - 45 12 01