Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: Människa och teknik - möjligheter och begränsningar för ett hållbart samhälle

Händelsen har passerat

Datum: , kl 16:00 - 17:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket

Per Johansson, tidigare lektor och forskare i humanekologi vid Lunds universitet, med inriktning på förhållandet teknologi-människa-natur, och poddradiomakare tillsammans med kulturjournalisten Eric Schüldt i serierna Människan och maskinen (SR), Kunskapens träd och Myter & Mysterier (oberoende). Per kommer i dialog att diskutera attityder till teknik(-utveckling) och dessas relationer till hållbarhet. Det handlar om en helhetssyn - alltså inte bara ekologisk hållbarhet, utan även social och kulturell.

Form: Dialog och modererad diskussion

Föreläsningen sänds live.

"Människa och teknik - möjligheter och begränsningar för ett hållbart samhälle" är en del i vår föreläsningsserie "Sex perspektiv på hållbarhet".

För mer information kontakta
Senast granskad: