Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: Hållbar utveckling i en religiös värld!

Händelsen har passerat

Datum: , kl 16:00 - 17:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket

Fredrik Karlsson, Universitetslektor religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna, diskuterar i vilken utsträckning religiositet och religiös tillhörighet påverkar attityder till hållbar utveckling. Till exempel att vaccineringsprogram kan gå i stöpet om religiösa ledare motsätter sig eller att förbättra unga flickors situation på ett sätt som är acceptabelt för religiösa auktoriteter.

Form: Föreläsning och modererad diskussion

"Hållbar utveckling i en religiös värld!" är en del i vår föreläsningsserie "Sex perspektiv på hållbarhet".

Inspelad föreläsning (YouTube)

För mer information kontakta
Senast granskad: