Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: "Fråga forskaren" - Om lärarskapets moraliska dimension

Fråga forskaren är en öppen dialog mellan forskare och allmänhet - en föreläsningsserie som kommer att erbjudas sista onsdagen varje månad. Föreläsningen avslutas med en ”frågestund” då åhörarna får möjlighet att ställa frågor direkt till forskaren.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 16:45
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolebiblioteket
Föreläsare:
Sören Högberg, Univ lektor pedagogik

Om lärarskapets moraliska dimension

I enlighet med pragmatism ses moral som något som växer fram i interaktion lärare och elever emellan. Med denna utgångspunkt framstår den moraliska dimensionen i lärares arbete som både självklar och oundviklig. Vad lärare gör eller inte gör i samspel med elever i pedagogiska situationer kommer med andra ord alltid att kunna förstås som en serie gemensamma moraliska handlingar och ställningstaganden som av lärare själva eller andra kan bedömas som bra, dåliga, rätta eller felaktiga. Lärares professionella ansvar kan i förhållande till denna förståelse beskrivas som en omdömesfråga, där lärare för att erhålla elevers och omvärldens auktoritet avkrävs en god förmåga att både uppmärksamma den moral som växer fram och agera på ett sätt som elever uppfattar som gott och rätt. Svårt? Ja, säkerligen svårare än vad det i förstone verkar. Föredraget syftar att ge en förståelse för den komplexitet som inryms i lärares arbete – och samtidigt de möjligheter som finns närvarande.

Presentatör: Sören Högberg, lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna, har lång erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor både som lärarutbildare på högskolan och lärare i grundskolan. Han disputerade 2015 med avhandlingen "Om lärarskapets moraliska dimension – ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal". Idag innehåller hans tjänst ämnesföreträdarskap och undervisning i pedagogiskt arbete samt forskning.