Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: Den orättvisa hälsan

Erik Hemmingsson, GIH, föreläser om skillnader i fysisk aktivitetsnivå mellan olika grupper i samhället beroende på faktorer som kön, kulturell bakgrund och socioekonomisk bakgrund.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 2 (E152)
Föreläsare: Erik Hemmingsson, lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

De vanligaste sjukdomarna i befolkningen idag, såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer, är relaterade till människors levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, rökning och alkohol. De skillnader i ohälsa som finns mellan olika grupper i samhället kan delvis bero på skillnader i levnadsvanor.

Vi gästas av Erik Hemmingsson, GIH, som ska prata om skillnader i fysisk aktivitetsnivå mellan olika grupper i samhället beroende på faktorer som kön, kulturell bakgrund och socioekonomisk bakgrund.

Föreläsningen går att följa via nätet, gå in på videochat-stage.du.se och välj Föreläsningssal 2.

Föreläsningen ingår i magisterprogrammet i fysioterapi. Alla är välkomna!

För mer information kontakta