Öppen föreläsning

Att främja fysisk aktivitet i samhället

Högskolan Dalarna, Dala Sports Academy, Falu kommun och Borlänge kommun ordnar gemensamt en öppen föreläsning: "Att främja fysisk aktivitet i samhället". Föreläsningen riktar sig såväl till studenter, anställda som allmänhet med intresse för fysisk aktivitet och hälsa.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssal 5, Campus Falun
Streaming: Händelsen streamades

Professor Peter Schantz från Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) kommer att presentera vikten av att främja fysisk aktivitet på samhällsnivå. Han kommer även att berätta om aktiv transport och hälsoekonomiska bedömningar av ökad gång och cykling, samt sätta in fysisk aktivitet och folkhälsa i ett perspektiv av hållbar utveckling.

Titel: Att främja fysisk aktivitet i samhället - idag och i framtiden
Föreläsare: Professor Peter Shantz, GIH
Plats: Föreläsningssal 5, Campus Falun

Anmäl dig här.

Föreläsningen går även att följa via länk, välj Föreläsningssal 5.

Alla är välkomna!