Nyinvigning av Högskolebiblioteket i Borlänge

Sommaren 2016 genomfördes en ombyggnad av Högskolan Dalarnas bibliotek i Borlänge för att förbättra studiemiljön.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:30 - 15:30
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolebiblioteket

Studenterna har nu tillgång till nya läsplatser, grupprum och en ny matsal. Med anledning av detta bjuds det på nyinvigning med Marita Hilliges och mingel med dryck och tilltugg.