Forskningsseminarium

Multimodalt forskningsseminarium

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 12:30 - 15:00
Lokal: Högskolan Dalarna, rum Ekeby

Det multimodala forskningsseminariet är en högskoleövergripande seminarieserie för forskare som är intresserade av multimodalitet och socialsemiotik. Vi träffas nästa gång i Falun, i rum Ekeby, fredag den 23 mars klockan 12.30 och håller som längst på till klockan 15. Seminariet behandlar multimodalitetsforskningens språkvetenskapliga rötter utifrån ett par olika artiklar.

Det finns möjlighet att äta lunch till självkostnadspris i samband med seminariet. Den som vill delta eller är intresserad av att veta mer om seminarieserien kan kontakta Catharina Nyström Höög cnh@du.se. Deltagarantalet är begränsat av utrymmesskäl - först till kvarn gäller.

För mer information kontakta