Mångfaldsdagen

Högskolan Dalarna anordnar varje år en mångfaldsdag. Syftet är att belysa olika
aspekter av mångfald och förebygga och förhindra diskriminering.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum:
Plats: Borlänge / Falun
Lokal: Café Duett / Biblioteket

Föreläsare i år är Johan Nestor, toppchef inom Ikea. Han kommer att föreläsa om hur Ikea arbetar för att tillvarata mångfald. Föreläsningen hålls i Cafe Duett i Borlänge kl 11.00 och i Falun kl 13.00 i biblioteket.

Utställningsbord kommer att bemannas med personal från bland annat studenthälsan, biblioteket, språkstödet, studievägledningen. Passa på att träffa dem, ca kl 11.00-14.00 (både i Borlänge och Falun).


Arrangör är Högskolan Dalarnas Mångfaldsråd.

För mer information kontakta