Öppen föreläsning

Man, mus eller monster? Kvinnliga författares framskrivning av maskulinitet i syriska romaner

Den första syriska romanen skriven av en kvinna publicerades på 1940-talet och kan, i förenklade ordalag, ses som en manual över hur författaren såg på maskulinitet respektive femininitet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarnas bibliotek
Föreläsare:
Lovisa Berg, Univ lektor arabiska

Under resten av 1900-talet har sedan maskulinitet bland annat använts symboliskt för att driva politiska frågor och samhällsförändrande idéer. I den här presentationen kommer jag att ge en överblick över hur bilden av maskulinitet i syrisk litteratur under 1900-talet både kan ses som statisk samtidigt som den förändras och hur den paradoxen utnyttjas av de kvinnliga författarna.