Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Tina Lidberg

Tina Lidbergs licentiatseminarium äger rum 5 juni: "Influences from Building Energy Efficiency Refurbishment on a Regional District Heating System"
När?
Tisdag
11:00
13:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, sal B322
Borlänge
Respondent:
  • Tina Lidberg, Forskarstuderande

Titel: "Influences from Building Energy Efficiency Refurbishment on a Regional District Heating System"

Opponent: Urban Persson, Högskolan i Halmstad
Ordförande: Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna
Examinator: Björn Karlsson, Högskolan i Gävle
Examinator reserv: Chris Bales, Högskolan Dalarna