Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Tina Lidberg

Tina Lidbergs licentiatseminarium äger rum 5 juni: "Influences from Building Energy Efficiency Refurbishment on a Regional District Heating System"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 13:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, sal B322

Titel: "Influences from Building Energy Efficiency Refurbishment on a Regional District Heating System"

Opponent: Urban Persson, Högskolan i Halmstad
Ordförande: Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna
Examinator: Björn Karlsson, Högskolan i Gävle
Examinator reserv: Chris Bales, Högskolan Dalarna