När?
Torsdag
13:00
15:00
till
Var?
Högskolan Dalarna
Borlänge

Betygsnämnden utgörs av professor Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers tekniska högskola, professor Björn Karlsson, MDH, docent Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna, varav professor Jan-Olof Dalenbäck utsetts till opponent.

Reserv är PhD Amir Sattari, Högskolan Dalarna.