Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Erika Aho

Erika Ahos licentiatseminarium i pedagogiskt arbete äger rum 15 juni: "Språkintroduktion som mellanrum - Nyanländas elevers erfarenhet av undervisning på ett introduktionsprogram"

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna

Respondent: Erika Aho

Titel licentiatuppsats:
Språkintroduktion som mellanrum - Nyanländas elevers erfarenhet av undervisning på ett introduktionsprogram

Opponent:
Eva Sundgren, professor Mälardalens Högskola

Senast granskad: