Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Erika Aho

Erika Ahos licentiatseminarium i pedagogiskt arbete äger rum 15 juni: "Språkintroduktion som mellanrum - Nyanländas elevers erfarenhet av undervisning på ett introduktionsprogram"
När?
Fredag
Börjar 10:00
Var?
Högskolan Dalarna
Falun

Respondent: Erika Aho

Titel licentiatuppsats:
Språkintroduktion som mellanrum - Nyanländas elevers erfarenhet av undervisning på ett introduktionsprogram

Opponent:
Eva Sundgren, professor Mälardalens Högskola