Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Asif Huq

Asif Huq licentiatseminarium äger rum 25 september: "How accounting and auditing regulation affect company growth and cost of debt?"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, sal 311

Respondent: Asif Huq, doktorand mikrodataanalys

Titel licentiatuppsats: "How accounting and auditing regulation affect company growth and cost of debt?"

Opponent: Torbjörn Tagesson, professor i företagsekonomi, Linköpings universitet

Examinator: Moudud Alam, docent i mikrodataanalys, Högskolan Dalarna

Ordförande: Reza Mortazavi, lektor i nationalekonomi, Högskolan Dalarna