Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Anna Henriksson Persson

Anna Henriksson Perssons licentiatseminarium äger rum 9 februari - "Demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer i grundskolans mellanår: En demokratididaktisk studie med fokus på SO-undervisning"