Konferens ”Hur tar vi steget från akademi till praktik”?

Inom ramen för Samling för Social Hållbarhet Dalarna genomför Högskolan Dalarna en konferens på temat Kunskapsbaserad praktik. I fokus är hur steget från akademi till praktik tas för att skapa bättre livsförutsättningar för våra medborgare.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Clarion, Hotell Bergmästaren

Inom ramen för Samling för Social Hållbarhet Dalarna bjuder Högskolan Dalarna nu in till konferens på temat Kunskapsbaserad praktik. Huvudfrågan för konferensen är hur vi tar steget från akademi till praktik i syfte att med gemensamma krafter skapa bättre livsförutsättningar för våra medborgare.

Konferensen innehåller såväl inspirerande kunskapsinspel från välrenommerade forskare på området som möjlighet till samtal och diskussion mellan konferensens deltagare i form av en workshop under eftermiddagen.

Medverkar gör bland annat Lars Oscarsson (senior professor socialt arbete Ersta Sköndal Bräcke högskola), Anna Ehrenberg (professor omvårdnad Högskolan Dalarna), Magnus Jegermalm (professor socialt arbete Högskolan Dalarna) och Fatumo Osman (doktorand medicinsk vetenskap Högskolan Dalarna).

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän och aktörer i samhället som på olika sätt verkar inom välfärdsområdet med fokus på social hållbarhet i Dalarna.

För mer information kontakta