Informationsdag kring prostitution och människohandel

Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder in till en dag där för ökad kunskap om prostitution och människohandel. Lärdomar och erfarenheter att ha nytta av när vi möter människor i dessa situationer.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna

Den 26 september hålls en öppen föreläsning som avhandlar ett kunskapsområde som inryms i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Föreläsningen sker i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna. Landshövdingen samt representant från den nya jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) kommer att inleda dagen.

Dagen riktar sig till yrkesprofessionella som i sitt arbete möter eller kan antas möta personer som kan behöva myndigheters stöd, hjälp och skydd i samband med prostitution och människohandel.

Programmet pågår mellan 10.00-15.00, med registrering och kaffe från kl. 09.00.

Program

9.00 Morgonfika och registrering
10.00 Inledning
Landshövding Ylva Thörn hälsar välkommen
10.15 Jämställdhetsmyndigheten
Nationell samordnare Prostitution och människohandel för alla ändamål, ett regeringsuppdrag.
Petra Tammert Seidefors, Senior utredare JÄMY
10.40 Prostitution - en verklighetsbild, hur ser det ut i våra kommuner och län?
Hur hanterar vi människor i utsatta livssituationer och vad kan vi göra?
Maria Schyberg, Regionkoordinator mot Prostitution och människohandel i Dalarna, Värmlands och Örebro län.
Anna Lagerdahl, Gruppchef Polis Region Bergslagen
11.10 Paus
11.20 NOA, Polisens nationella operativa avdelning
Per Englund och Kajsa Wahlberg, Nationell rapportör till regeringen
12.00 Lunch på egen hand (tre restauranger i området)
13.00 Människohandel
En 13-årig flicka som tigger, vad gör vi då?
En redogörelse utifrån ett ärende i Dalarnas län där föräldrarna nu har dömts till fängelse och utvisning
Maria Schyberg, Regionkoordinator mot Prostitution och människohandel
13.45 Paus
14.00 Paneldiskussion: Vad hände egentligen? Vad har vi lärt oss? Vet vi nu vad som ska göras om något liknande inträffar?
Erfarenheter och synpunkter från socialtjänsten, Barnahus, regionkoordinator, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Polisens nationella operativa avdelning
15.00 Avslutning och fika

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats senast 12 september. Begränsat antal platser.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på fika, men inte lunch. Din plats kan överlåtas till annan deltagare.

Vid frågor kontakta

Länsstyrelsen: elsie-marie.bjork@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen: rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se