Nu inleds jubileumsåret - Högskolan Dalarna 40 år

Under 2017 firar Högskolan Dalarna 40 år och det uppmärksammar vi med flera olika evenemang under hela året. Nu startar vi firandet!
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Högskolan Dalarna 40 år
Datum: , kl 14:00 - 16:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolebiblioteket, Campus Falun
  • Från grädda till folk – eller varor? - Högre utbildning i ett 40-årsperspektiv
    Håkan Blomqvist, docent i historia Södertörns högskola
  • Hundratusen sätt att växa - Högskolan Dalarna i 40 år
    Andrew Casson, vice rektor Högskolan Dalarna tillsammans med alumner
  • Bildning för en okänd framtid
    Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolebiblioteket, Campus Falun.