Nu inleds jubileumsåret - Högskolan Dalarna 40 år

Under 2017 firar Högskolan Dalarna 40 år och det uppmärksammar vi med flera olika evenemang under hela året. Nu startar vi firandet!
När?
Onsdag
14:00
16:30
till
Var?
Högskolebiblioteket, Campus Falun
Falun
Högskolan Dalarna 40 år
  • Från grädda till folk – eller varor? - Högre utbildning i ett 40-årsperspektiv
    Håkan Blomqvist, docent i historia Södertörns högskola
  • Hundratusen sätt att växa - Högskolan Dalarna i 40 år
    Andrew Casson, vice rektor Högskolan Dalarna tillsammans med alumner
  • Bildning för en okänd framtid
    Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna

Välkommen till Högskolebiblioteket, Campus Falun.