Gästföreläsning: "Appreciation of Chinese Painting and the Spirit of Chinese Calligraphy"

Avdelningen för kinesiska vid Högskolan Dalarna välkomnar föreläsare från Academy of Fine Arts, Jianghan University, Kina, som håller en utställning och föreläsning om kalligrafi. Föreläsarna besöker Sverige som gäster till Borlänge kommun.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.