Öppen föreläsning

”Fråga forskaren”: Fysik – en väg till framgång i skidspåret

Fråga forskaren är en öppen dialog mellan forskare och allmänhet - en föreläsningsserie som kommer att erbjudas sista onsdagen varje månad. Föreläsningen avslutas med en ”frågestund” då åhörarna får möjlighet att ställa frågor direkt till forskaren.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 16:00 - 16:45
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolebiblioteket, Campus Falun

Fysik – en väg till framgång i skidspåret

En längdskidåkares största motståndare i skidspåret är inte medtävlarna, utan det är de bromsande krafterna kopplade till de fysiska lagarna som bestämmer prestationen. Kunskap om balansen mellan krafterna kopplade till den grundläggande fysiken och längdskidåkarens fysiologiska förmågor medför att en längdskidåkares prestation kan beräknas matematiskt med stor noggrannhet. Denna kunskap kan även ligga till grund för optimering av träningsupplägg och åkteknik. Detta föredrag syftar till att ge en översiktsbild av skidprestationen och dess relation till längdåkarens fysiologi samt ge några nycklar till att förbättra sin prestationsförmåga.

Presentatör: Tomas Carlsson har en bakgrund som civilingenjör och civilekonom, men bytte bana och doktorerade vid Umeå Universitet år 2015 med avhandlingen: "The importance of body-mass exponent optimization for evaluation of performance capability in cross-country skiing". Tomas är anställd som lektor i idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna och för närvarande delar han sin tjänst mellan forskning och en projektkoordinatorroll inom det EU-finansierade projektet Dala Sports Academy.