FoU-marknad Hälsa och välfärd

Marknadsdag med fokus på forskning och utveckling inom hälsa och välfärd. 92 presentationer av forskning, kvalitetsarbeten och studenters examensarbeten samt postersutställning.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 08:30 - 16:00
Plats: Campus Falun

Efter en kort gemensam inledning erbjuds sju olika parallella sessioner. 

I ljusgården möter du representanter från olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialt arbete i länet. 

Dagen riktar sig till personer verksamma inom framförallt sjukvård och socialtjänst.

Konferensprogram: FoU-Marknad, Hälsa och välfärd 2018

För mer information kontakta