FoU-marknad Hälsa och välfärd

Marknadsdag med fokus på forskning och utveckling inom hälsa och välfärd. 92 presentationer av forskning, kvalitetsarbeten och studenters examensarbeten samt postersutställning.
När?
Onsdag
08:30
16:00
till
Var?
Falun

Efter en kort gemensam inledning erbjuds sju olika parallella sessioner. 

I ljusgården möter du representanter från olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialt arbete i länet. 

Dagen riktar sig till personer verksamma inom framförallt sjukvård och socialtjänst.

Konferensprogram: FoU-Marknad, Hälsa och välfärd 2018

För mer information kontakta