Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Utbildning och lärande

Matematikdidaktisk forskning med fokus på förskola och yngre barn.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Selma
Presentatör:
Hanna Palmér, Gästprofessor matematikdidaktik

Ämne: Matematikdidaktisk forskning med fokus på förskola och yngre barn.