Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Undervisningstillfällen i förskolan

Utbildningsvetenskapliga seminariet
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C235
Presentatör:
Elin Eriksson, Doktorand pedagogiskt arbete

Undervisningstillfällen i förskolan: att närma sig naturvetenskap med ett färdigt pedagogiskt material. Slutseminarium på licentiatuppsats.