Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: To demonstrate an understanding

Utbildningsvetenskapliga seminariet
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Presentatör:
Erik Backman, Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap

"To demonstrate an understanding..." Exploring learning outcomes for Australian trainee teachers in physical education.