Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Asplund mot Österberg: schack som sociologi – ett artikelutkast.
Transition, Identity and Civil Society, TICS
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Pelle Snygg

Ämne: Asplund mot Österberg: schack som sociologi – ett artikelutkast