Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Professionshandledning inom lärarutbildning

Utbildningsvetenskapliga seminariet
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma

Professionshandledning inom lärarutbildning. Handledar- och studentroller i lärarut-bildningens VFU.