Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: ReCALL

Kognitiv Svikt, Demens och Fysisk Aktivitet
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 1
Presentatör: Björn Lennhed, Anna Cristina Åberg, Kevin McKee, Erik Rosendahl

Ämne: Kognitiv Svikt, Demens och Fysisk Aktivitet