Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Projektet Tillgänglighet

Utbildningsvetenskapliga seminariet
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Presentatör: Desirrée von Ahlfedt Nisser, Mats Lundgren, Gunilla Lind-qvist och Maria Olsson

Projektet Tillgänglighet. Om Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSMs) själv-värderingsverktyg.