Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Kvalitativ innehållsanalys

Djupdykning i kvalitativ innehållsanalys.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet