Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Kvalitativ innehållsanalys

Djupdykning i kvalitativ innehållsanalys.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem
För mer information kontakta