Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Gender and geopolitical conditions in the migration of Lusophone Mozambican literature into the Portuguese literary landscape.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Klapeida, Samtalsrum 46
Presentatör:
Chatarina Edfeldt, Univ lektor portugisiska

Ämne: "Gender and geopolitical conditions in the migration of Lusophone Mozambican literature into the Portuguese literary landscape."
Forskningsgrupp: Litteratur, identitet och transkulturalitet (LIT)