Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Presenterar text om ett projekt rörande mellankrigstiden och frågan om en meningsfull fritid i skrift och debatt – exemplet Siljanskolan och makarna Alm.
Global historia, GLOS
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Kavaljeren, samtalsrum 46
Presentatör: Lars Båtefalk, Peter Reinholdsson

Ämne: "Presenterar text om ett projekt rörande mellankrigstiden och frågan om en meningsfull fritid i skrift och debatt – exemplet Siljanskolan och makarna Alm"