Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Tävling som tilltal ‑ om att synas, höras och delta i TV för barn.
Audiovisuella studier, AVS
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum:
Plats: Campus Falun
Lokal: 2002A Mediehuset

Ämne: "Tävling som tilltal ‑ om att synas, höras och delta i TV för barn"