Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Tävling som tilltal ‑ om att synas, höras och delta i TV för barn.
Audiovisuella studier, AVS
När?
Onsdag
Var?
2002A Mediehuset
Falun

Ämne: "Tävling som tilltal ‑ om att synas, höras och delta i TV för barn"