Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Interkulturella studier

Oceans of Consolation: Muslim dialectics, transculturality and the influence of Sufism on the work of Leila Aboulela.
En sjuk och ledsam historia. Nedslag i några skönlitterära texter.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Emma Zorn, Samtalsrum 46
Presentatör: Billy Gray, docent i engelska, Högskolan Dalarna och Yvonne Blomberg, fil.dr i littera-turvetenskap, Högskolan Dalarna

Ämne: "Oceans of Consolation: Muslim dialectics, transculturality and the influence of Sufism on the work of Leila Aboulela."

En sjuk och ledsam historia. Nedslag i några skönlitterära texter.

Forskningsgrupp: Litteratur, identitet och transkulturalitet, LIT