Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Interaction between knowledge traditions in non-formal adult education

Utbildningsvetenskapliga seminariet
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Presentatör:
Joyce Kemuma, Univ lektor pedagogiskt arbete

Interaction between knowledge traditions in non-formal adult education: Scandina-vian influences, Indigenous Knowledge Systems and colonial legacies in Eastern Africa.