Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Interaction between knowledge traditions in non-formal adult education

Utbildningsvetenskapliga seminariet
När?
Onsdag
13:00
15:00
till
Var?
Selma
Falun
Presentatör:
  • Joyce Kemuma, Univ lektor pedagogiskt arbete

Interaction between knowledge traditions in non-formal adult education: Scandina-vian influences, Indigenous Knowledge Systems and colonial legacies in Eastern Africa.